Odbudowa większych braków uzębienia

Odbudowa większych braków uzębienia na implantach

Za uzupełnieniem kilku braków zębowych przemawiają nie tylko względy estetyczne czy medyczne, ale również fakt, iż kość w przypadku braku jakiegokolwiek obciążenia, wskazuje skłonność do stopniowego zaniku. Ilość wszczepianych w takiej sytuacji implantów zależy od potrzeb protetycznych i warunków kostnych każdego pacjenta. Ogromną zaletą mostów wykonanych na implantach jest fakt, że sąsiadujące dla nich zdrowe zęby nie muszą stanowić dla nich jakiejkolwiek podpory.

Szczególnie z estetycznego punktu widzenia, wysoce rekomendowane jest stosowanie mostów osadzonych na implantach. W przypadku takiego rozwiązania granica między dolną krawędzią nowych zębów a linią dziąsła staje się praktycznie niewidoczna.

Zastępowanie kilku braków zębowych w odcinku przednim i tylnym za pomocą mostów osadzonych na implantach.

Korzysci wynikające z stosowania implantów

Polityka Prywatności
Polityka prywatności dostępna jest na tej stronie: Polityka prywatności