Proces leczenia implantologicznego (krok po kroku)

Proces leczenia implantologicznego (krok po kroku)

Proces leczenia implantologicznego (krok po kroku)

Porównując ilość czasu jaką przeznaczamy na diagnostykę przedimplantacyjną, sam zabieg trwa w miarę krótko. Właściwe zaplanowanie i wykonanie zabiegu gwarantuje przyjęcie się implantu.

W przeciwieństwie do wysokiego stopnia ryzyka oraz możliwych komplikacji występujących podczas ekstrakcji zębów mądrości, zabieg implantacji jest stosunkowo bezpieczny.

Implantu stomatologiczne są z reguły wszczepiane w znieczuleniu miejscowym lub, w szczególnych przypadkach w znieczuleniu ogólnym.

Pierwszym krokiem podczas wykonywania zabiegu implantacji jest odpreparowanie płata okostnowo – śluzówkowego.

Zastosowanie różnego rodzaju narzędzi chirurgicznych pozwala na dokładną ocenę warunków przestrzeganych podłoża kostnego. Pozytywna ocena warunków kostnych pozwala na wprowadzenie implantu do łoża kostnego.

W celu właściwego umieszczenia implantu, wielu lekarzy decyduje sie na zastosowanie szablonu chirurgicznego. Przygotowany na indywidualne zamówienie szablon, ułatwia przeprowadzenie zabiegu umożliwiając niezwykle precyzyjne wyznaczenie miejsca implantacji i utrzymanie zaplanowanego kierunku wprowadzenia implantu.

Wszczepienie pojedynczego implantu zazwyczaj trwa nie dłużej niż pół godziny. Jednak w zależności od stopnia trudności zabiegu oraz złożonych wszczepów zabieg może ulec przedłużeniu.

Dopiero po wykonaniu wnikliwej diagnostyki przedimplantacyjnej oraz zaplanowaniu procesu leczenia możliwe jest przeprowadzenie zabiegu implantacyjnego w znieczuleniu miejscowym bądź ogólnym. W trakcie całego okresu wgaja się implantu, kość zrasta się z nim tworząc solidną podstawę do wykonania odbudowy. Do momentu całkowitego wgojenia się wszczepu, w miejsce rany zakładana jest proteza tymczasowa, którą zastąpi w przyszłości uzupełnienie stałe.

Jeżeli proces gojenia przebiegł prawidłowo, wówczas nowy ząb mocowany jest do implantu. Tylko w nielicznych przypadkach lekarz decyduje się na założenie protezy stałej w chwilę po wykonaniu zabiegu implantacji.

Proces gojenia się trwa przeciętnie od 6 do 8 tygodni, w zależności od stanu oraz jakości tkanki kostnej. Ból w tym czasie jest stosunkowo nieodczuwalny, a ryzyko wystąpienia jakichkolwiek komplikacji jest minimalne.

Nacięcie w dziąśle podczas zabiegu zostaje zaszyte, a założone szwy zostają usunięte po upływie 7 do 10 dni. Przez następne 2 miesiące zachodzi w kości tzw. proces osseointegracji, czyli zrośnięcia się wszczepionego implantu z kością.

Jeśli zabieg implantacyjny połączony był z zabiegiem regeneracji kości, wówczas okres gojenia trwa dłużej i zależy od indywidualnych uwarunkowań pacjenta.

Z uwagi na komfort oraz dla zachowania estetyki, na okres fazy gojenia pacjentowi zakłada się tzw. odbudowę tymczasową, która jest nie od odróżnienia od zębów naturalnych oraz docelowych koron.

Jeśli proces wygajania się implantu przebiega prawidłowo, wykonanie ostatecznej odbudowy jest możliwe już po 2 miesiącach.

Planowanie leczenia rozpoczyna się od szczegółowej oceny predyspozycji pacjenta do wykonania zabiegu implantologicznego. Nie należy ograniczać się wyłącznie do określenia stanu higieny jamy ustnej, dziąseł, zębów i struktury tkanki kostnej. Trzeba wziąć pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych.

Wykonanie zdjęć rentgenowskich w celu dokładnego zaplanowania zabiegu należy do standardów w procesie leczenia implantologicznego. Na podstawie zdjęć ocenia się czy kość spełnia wszystkie normy wymagane do przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.

Co więcej zdjęcie rentgenowskie pozwala na dokładne wyznaczenie miejsca implantacji.

Rozwój tomografii komputerowej (CT) poszerzył spektrum możliwości wykonywania precyzyjnych badań. Tomografię komputerową wykonuje się wówczas, gdy zdjęcia rentgenowskie nie dają wystarczającej wiedzy na temat warunków kostnych pacjenta.

Tomografia komputerowa zrewolucjonizowała proces przygotowania do zabiegu.

Umożliwia ona bowiem analizę stanu i jakości tkanki kostnej poprzez badanie jej gęstości, jak również określenie wysokości, szerokości kości. Trójwymiarowy obraz kości żuchwy i szczęki daje gwarancję precyzyjnego zaplanowania zabiegu implantacji.

I Etap przed rozpoczęciem zabiegu.

II Etap

III Etap

IV Etap

V Etap

VI Etap

VII Etap

Polityka Prywatności
Polityka prywatności dostępna jest na tej stronie: Polityka prywatności