Tradycyjne metody bez stosowania implantów

Tradycyjne metody odbudowy braku zębów bez stosowania implantów

Uzupełnienie brakujących zębów mostem cementowanym do zębów sąsiednich

Braki mędzyzebowe uzupełniane protezą ruchomą

Braki wolnoskrzydłowe uruchamiane protezą wolnoskrzydłową

Polityka Prywatności
Polityka prywatności dostępna jest na tej stronie: Polityka prywatności