Wybrane przypadki własne

Wybrane przypadki własne

1. Rekonstrukcja układu stomatologicznego przy użyciu przeszczepu tkanki z zespoleniem mikronaczyniowym i użyciem implantów stomatologicznych w leczeniu raka żuchwy.

2. Rekonstrukcja układu stomatologicznego żuchwy z użyciem przeszczepu kości z talerza biodrowego i implantów stomatologicznych w leczeniu urazu twarzoczaszki.

3. Uzupełnienie braku 3 z wykorzystaniem implantu tytanowego

Kolejne etapy leczenie implantologicznego braku 3 z wykorzystaniem implantu tytanowego

RTG pantomograficzne 5 miesięcy po implantacji okolicy 3

4. Stabilizacja protezy dolnej przy użyciu szyny opartej na 3 implantach tytanowych

Kolejne etapy leczenia implantologicznego

1. założenie śrub gojących

2. proteza zębowa i szyna stabilizująca

3.przykręcona szyna stabilizująca

4. efekt końcowy

Pantomograficzne implantów 6 miesięcy po implantacji

5. Uzupełnienie braków zębowych oddcinków skrzydłowych szczęki z sinuslifting`iem

Efekt końcowy

RTG pantomograficzne 12 miesięcy po implantacji

5. Uzupełnienie braków zębowych skrzydłowych żuchwy po stronie lewej implantami tytanowymi

kolejne etapy leczenia implantologicznego

RTG zgryzowe – stosunek implantów do kanału żuchwy

RTG pantomograficzne 6 miesięcy po implantacji

Polityka Prywatności
Polityka prywatności dostępna jest na tej stronie: Polityka prywatności