FESS Funkcja operacja endoskopowa zatok

FESS Funkcja operacja endoskopowa zatok

FESS. (Functional endoscopic sinus surgery). Funkcjonalna operacja endoskopowa zatok.

Przygotowanie do zabiegu-ważne!

Wskazane jest, aby pacjent zakwalifikowany do zabiegu operacyjnego typu FESS zgłosił się 14 dni przed zabiegiem do przyszpitalnej poradni laryngologicznej. Podczas wizyty omówione zostaną założenia i cele zabiegu, pacjent zostanie skierowany na badania krwi przed zabiegiem operacyjnym oraz na przedoperacyjną wizytę w poradni anestezjologicznej. Pacjent otrzyma też leki na okres przedoperacyjny.

Pacjent powinien poinformować lekarza o wystąpieniu u niego lub w gronie członków jego rodziny problemów podczas poprzednich znieczuleń, chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach, zaburzeniach krzepnięcia, ciąży, miesiączce.

Tydzień przed zabiegiem odstawić: aspirynę oraz inne leki zawierające aspirynę (kwas acetylosalicylowy).

Wskazania do wykonania zabiegu FESS:

Do zabiegu kwalifikowani są pacjenci, u których występują objawy i dolegliwości związane z przewlekłym zapaleniem zatok (zgodnie z kryteriami EPOS przewlekłe zapalenie zatok, to występowanie co najmniej 2 objawów, z których jeden to blokada, niedrożność nosa lub przedni czy tylny wyciek z nosa z towarzyszącym bólem, rozpieraniem w okolicy twarzy, utrata lub osłabieniem węchu przy czym dolegliwości te utrzymują się dłużej niż 12 tygodni i nie ustępują całkowicie w tym okresie), u których nie uzyskano poprawy po leczeniu zachowawczym, lub pacjenci z polipami nosa, pacjenci z rozpoznanym grzybiczym alergicznym zapaleniem zatok.

Przeciwwskazania.

Brak jest przeciwwskazań laryngologicznych do przeprowadzenia zabiegu jednak z uwagi na fakt, iż zabiegi tego typu wymagają w obniżenia ciśnienia tętniczego krwi w trakcie jego trwania, nie powinny być one wykonywane u osób obciążonych kardiologicznie. Nie powinno się też operować pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia z uwagi na możliwość krwawienia pooperacyjnego.

Technika zabiegu operacyjnego

FESS (funkcjonalna endoskopowa operacja zatok) to termin określający technikę operacyjną wprowadzoną w latach 80 przez Kennedy’ego polegającą na minimalnie inwazyjnym operacyjnym drenażu zatok obocznych nosa. Obejmuje ona wewnątrznosowe otwieranie wąskich przestrzeni odpowiedzialnych za powstanie przewlekłego zapalenia zatok i za proces ich śluzowo-rzęskowego oczyszczania. Usuwa się przerosty błony śluzowej, polipy oraz drobne struktury kostne występujące w niekorzystnych funkcjonalnie wariantach anatomicznych. Kolejnym celem operacji FESS jest otwarcie zatok w sposób jak najbardziej atraumatyczny. Zabieg trwa od 45 minut do 2 godzin w zależności od rozległości wykonywanej procedury chirurgicznej.

Wraz z rozwojem techniki operacyjnej i postępem technicznym ostatnich lat wprowadzano do zabiegu coraz to bardziej skomplikowane i precyzyjne narzędzia ułatwiające i umożliwiające wykonywanie tych operacji. Mamy możliwość z nich korzystać podczas wykonywanych przez nas operacji.

Powikłania.

Gdy zabieg wykonywany jest przez doświadczonego chirurga- laryngologa, z dobrą znajomością anatomii nosa i zatok komplikacje są bardzo rzadkie. Jednak zawsze mogą one wystąpić ! Do najczęstszych należy zaliczyć krwawienie pooperacyjne, infekcje czy zrosty. Inne zdecydowanie rzadsze jednak znacznie poważniejsze wynikają z faktu, iż zatoki otoczone są kilkoma ważnymi strukturami, które mogą być potencjalnie uszkodzone podczas zabiegu chirurgicznego. Są to: uraz przedniego dołu czaszki, którego efektem jest wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego lub uszkodzenie przyśrodkowej ściany oczodołu, które może spowodować krwiak oczodołu, dwojenie, obrzęk, a nawet ślepotę. Bezpośrednie uszkodzenie górno-bocznej ściany zatoki klinowej może spowodować nieodwracalne uszkodzenie nerwu wzrokowego, uszkodzenie worka łzowego może prowadzić do łzawienia.

Postępowanie pooperacyjne

Równie istotne jak zabieg operacyjny jest leczenie pooperacyjne i kontrole ambulatoryjne. Operowani pacjenci maja możliwość okresowych kontroli u lekarza wykonującego zabieg. W okresie pooperacyjnym kontroluje się proces gojenia i oczyszcza jamę nosa, zaleca się stosowanie się roztworów do płukania nosa i zatok ,a w wybranych przypadkach sterydów donosowych i leków p/alergicznych.

Pobyt na oddziale – 4 dni

Okres niezdolności do pracy – ok. 14 dni