Informacje przed przyjęciem do szpitala

Przed zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu ogólnym:

Ważne! Na oddział należy przyjść na czczo!

Przed zabiegiem wykonywanym w znieczuleniu miejscowym:

Ważne! Na oddział należy przyjść na czczo!