Monitor nerwu twarzowego

Monitor nerwu twarzowego – Bydgoszcz

Po zabiegach operacyjnych obejmujących między innymi śliniankę przyuszną, może dojść do powikłań w postaci obrzęku, krwiaka pooperacyjnej lub przetoki ślinowej. Podczas operacji nerw twarzowy może zostać uszkodzony w wyniku kompresji lub przecięcia. Ponieważ twarz jest uznawana za najważniejszą część ciała, tego typu powikłanie może prowadzić do zmniejszenia poczucia własnej wartości, lęku, depresji, a nawet do izolacji społecznej.

Na czym polega stroboskopia krtani?

Wyposażenie Oddziału Otolaryngologicznego, zlokalizowanego na terenie miasta Bydgoszcz, obejmuje wysokiej klasy urządzenia przeznaczone do śródoperacyjnego monitorowania przebiegu i pracy nerwu twarzowego. Tego typu aparatura skutecznie minimalizuje ryzyko uszkodzenia nerwu twarzowego podczas zabiegu chirurgicznego, wykrywając położenie nerwu ukrytego lub nietypowo zlokalizowanego, a także umożliwiając skuteczne wycinanie guzów usytuowanych w obrębie nerwów.

W jaki sposób działa monitor nerwu twarzowego?

Monitor nerwu twarzowego jest urządzeniem, które ma za zadanie zapisywanie aktywności elektrycznej mięśni unerwionych przez stymulowany nerw twarzowy oraz umożliwienie zidentyfikowanie jego przewodnictwa w polu operacyjnym. System ten wysyła informację, gdy dochodzi do nieświadomej manipulacji w obrębie nerwu twarzowego. Powyższe wiadomości są prezentowane na ekranie w formie wykresu potencjału wywołanego z mięśni po stymulacji nerwu, ale monitory nerwu twarzowego mogą również przekazywać sygnał dźwiękowy.

Jakie zalety posiadają systemy do monitorowania przebiegu i pracy nerwu twarzowego?

Najważniejsze korzyści płynące z wykorzystania monitorów nerwów twarzowych to:

Monitor nerwu twarzowego znajduje zastosowanie nie tylko podczas zabiegów przeprowadzanych w obrębie ślinianki przyusznej, ale także w zabiegach ślinianek podżuchwowych, chirurgii ucha środkowego, chirurgii podstawy czaszki oraz przy wszczepieniach implantów ślimakowych.