Operacje zatok czołowych

Endoskopowe operacje zatok – Bydgoszcz

W naszej klinice przeprowadzamy endoskopowe operacje zatok czołowych: punkcję Becka, zabiegi zewnątrznosowe, a także rynoplastykę (korekcyjną plastykę nosa zewnętrznego).

Punkcja Becka lub minitrefinacja stanowi ograniczoną formę interwencji na zatoce czołowej.

Wskazania do punkcji Becka:

Kwalifikacja pacjentów jest podejmowana na podstawie obecności wyżej wymienionych objawów stanów chorobowych oraz/lub w oparciu o wykonane dodatkowe badania radiologiczne, takie jak tomografia komputerowa zatok czy przeglądowe RTG zatok przynosowych.

Technika zabiegu

Punkcja Becka to operacja zatok wykonywana w znieczuleniu miejscowym nasiękowym, poprzez zaaplikowanie środka znieczulającego w okolicy nadoczodołowej. Lekarz wykonuje nacięcie na skórze o długości ok. 1 cm (nad przyśrodkowym brzegiem łuku brwiowego), a następnie nawierca otwór w przedniej ścianie zatoki średnicy, w celu odessania ewentualnej wydzieliny. W celach leczniczych do zatoki zakładany jest dren, przez który po zabiegu zatoka może być przepłukiwana. Po ustąpieniu zmian zapalnych, dren zostaje usunięty, a rana zaszyta.

Poza konwencjonalnym zabiegiem, możliwa jest także endoskopowa operacja zatok z dostępu wewnętrznosowego. Metoda ta daje możliwość zoperowania tkanki w sposób mniej inwazyjny, jest bardziej precyzyjna i pozwala na przywrócenie fizjologicznych warunków drenażu zatok. Jej atutem jest także krótszy okres pooperacyjny.

Zewnątrznosowe operacje zatok czołowych

Wskazania do zewnątrznosowych operacji zatok czołowych:

Technika zabiegu

Zewnątrznosowe operacje zatok w Oddziale Otolaryngologii w Bydgoszczy są przeprowadzane w ogólnym znieczuleniu dotchawicznym. Dostęp do zatoki jest uzyskiwany poprzez otworzenie ściany przedniej, ściany dolnej bądź stosując dojście mieszane (metoda Kiliana, Jansena-Rittera, Riedla). Cięcie skórne jest wykonywane na ogół wzdłuż przyśrodkowej części łuku brwiowego. Pod koniec operacji do zatoki jest wprowadzany dren, który musi być utrzymywany przez ok. 3-4 tygodnie. Przez dren jest przepłukiwana zatoka. Szwy z okolicy łuku brwiowego są zdejmowane po upływie ok. 7-8 dni. Postępowanie pooperacyjne polega na stosowaniu farmakoterapii (antybiotykoterapii).

W razie operacji na obu zatokach (prawej i lewej) możliwy jest zabieg z tzw. cięć osteoplastycznych. Cięcie jest wykonywane wówczas dość szeroko, tuż nad czołem, a za linią włosów (lub poprzez oba łuki brwiowe).

Rynoplastyka: korekcyjna plastyka nosa zewnętrznego

Wskazania do rynoplastyki:

Sposób i metodykę rynoplastyki warunkują między innymi takie czynniki, jak rodzaj zniekształcenia, jego rozległość oraz umiejscowienie.

Większość tego typu operacji zatok jest przeprowadzana z nacięć wewnątrznosowych. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach cięcia zewnętrzne są niezbędne (w szczególności w przypadku rozległych operacji nosa czy podczas stosowania przeszczepów skórnych). Po zabiegu wymagane jest utrzymywanie szwów przez okres ok. 7-10 dni. Dodatkowo, po rynoplastyce korekcyjnej należy utrzymywać przez kilka dni w jamie nosa opatrunki, a na grzbiecie nosa opatrunek zewnętrzny (przez ok. dwa tygodnie). Ostateczny efekt plastyczny jest uzyskiwany na ogół po upływie 6-8 tygodni od zabiegu.