Operacje regionalnych węzłów chłonnych szyi

Operacje węzłów chłonnych szyi

Przygotowanie do zabiegu – jak przy laryngektomii.

Wskazania:

Przeciwwskazania:

Technika zabiegu:

Zabieg w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Cięcie skórne przebiega równolegle do mięśnia mostkowo – obojczykowo- sutkowego (MOS), uzupełnione cięciem skórnym dodatkowym równoległym do brzegu trzonu żuchwy.

W zależności od lokalizacji nowotworu i rozległości usuwa się odpowiednie grupy węzłów chłonnych szyi wraz lub bez dodatkowych struktur anatomicznych szyi ( mięsień MOS, żyłę szyjna wewnętrzną, nerw dodatkowy). Zakłada się dreny redona ( drenaż) do rany pooperacyjnej. Drenaż usuwany w 3-5 dobie (w zależności od stopnia retencji)

Szwy skórne usuwa się w 7 dobie.

Powikłania – często zależą od choroby podstawowej – krwawienia, wycieki chłonki

Okres hospitalizacji – w zależności od rodzaju i rozległości operacji – zwykle 7 dni

Polityka Prywatności
Polityka prywatności dostępna jest na tej stronie: Polityka prywatności