Otoskleroza

Otoskleroza – leczenie i diagnostyka w mieście Bydgoszcz

Otoskleroza jest określana jako schorzenie błędnika kostnego, na skutek którego dochodzi do przebudowy kostnej kapsuły błędnika bez współistniejących zmian chorobowych w innych częściach szkieletu kostnego czy czaszki. Przebudowa kapsuły błędnika odbywa się w trzech fazach, finalnie prowadząc do ograniczenia ruchomości strzemiączka, a co za tym idzie, do niedosłuchu przewodzeniowego. Otoskleroza częściej dotyczy kobiet. W większości przypadków niedosłuch pojawia się między piętnastym a czterdziestym rokiem życia. Niekiedy na pogorszenie słuchu narzekają także kobiety w ciąży.

Diagnostyka otosklerozy

Główne objawy zgłaszane przez pacjentów, u których zdiagnozowano otosklerozę to:

Leczenie

Na chwilę obecną podstawową metodą leczenia otosklerozy, jaką stosujemy w naszej placówce w mieście Bydgoszcz, jest operacja mikrochirurgiczna ucha z dojścia przez przewód słuchowy zewnętrzny, z założeniem specjalnej protezy pomiędzy odnogę dugą kowadełka a okienkiem owalnym. Przed jej założeniem jest wykonywany otwór bądź płytka jest usuwana jedynie częściowo (w niektórych przypadkach całkowicie). W wyniku tak przeprowadzonej operacji otosklerozy u zdecydowanej większości pacjentów dochodzi do poprawy słuchu. W rzadkich przypadkach na skutek zabiegu chirurgicznego, rezerwa ślimakowa po upływie miesięcy lub lat, powraca do punktu wyjścia. W takich sytuacjach zalecane jest wykonanie reperacji. W przypadku tzw. otosklerozy ślimakowej z niedosłuchem odbiorczym, dodatkowo można zaproponować leczenie preparatami fluoru.