Protezy zębowe

Protezy zębowe – Bydgoszcz

Niekiedy zdarza się tak, że pacjent staje przed koniecznością skorzystania z protezy zębowej. Ma ona na celu przede wszystkim zapobieganie zanikowi kości (który często pociąga za sobą wiele konsekwencji), a także przywrócenie prawidłowych funkcji narządu żucia.
Wśród protez zębowych zasadniczo rozróżnia się dwie podstawowe grupy:

Protezy stałe są praktycznie całkowicie oparte na implantach zębowych, czyli tytanowych śrubach pełniących rolę utraconych korzeni zębów. Wstawienie takiej protezy jest równoznaczne z przeprowadzeniem zabiegu wszczepienia implantów zębowych, na których następnie mocowana jest proteza (do protez stałych należą: wkłady koronowe i koronowo – korzeniowe, korony i mosty protetyczne) Protezy ruchome są stosowane najczęściej w przypadku całkowitej utraty uzębienia przez pacjenta. Są to: protezy szkieletowe, nakładowe, częściowe oraz całkowite protezy osiadające, zbudowane z trwałych materiałów, a ich niewątpliwą zaletą jest bardzo duże podobieństwo do naturalnego uzębienia.

Kompleksowa oferta zabiegów protetycznych

W naszym gabinecie zlokalizowanym na terenie miasta Bydgoszcz, oferujemy pacjentom profesjonalne protezy zębowe, pozwalające na odbudowę brakujących ubytków w uzębieniu. Są to uzupełnienia zarówno całych łuków zębowych, jak również rozwiązania pozwalające na uzupełnienie kilku ubytków (protezy całkowite oraz częściowe). Dobór odpowiedniej protezy zębowej jest konsultowany z doświadczonym protetykiem, który na podstawie wnikliwie przeprowadzonych badań diagnostycznych i oględzin jamy ustnej jest w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie. Trzeba zaznaczyć, że długotrwale utrzymujące się ubytki w uzębieniu nie tylko powodują dyskomfort i problemy emocjonalne, ale również mogą także przyczyniać się do poważnych zaburzeń zgryzu oraz niebezpiecznych chorób przyzębia.