Usługi

Odbudowa większych braków uzębienia

Za uzupełnieniem kilku braków zębowych przemawiają nie tylko względy estetyczne cz medyczne ale również fakt, iż korzyść w przypadku braku braku jakiegokolwiek obciążenia, wskazuje skłonność do stopniowego zaniku. Ilość wszczepianych w takiej sytuacji implantów zależy od potrzeb protetycznych i warunków kostnych każdego pacjenta. Ogromną zaletą mostów wykonanych na implantach jest fakt, że sąsiadujące dla nich zdrowe zęby nie musza stanowić dla nich jakiejkolwiek podpory.

Szczególnie z estetycznego punktu widzenia wysoce rekomendowane jest stosowanie mostów osadzonych na implantach. W przypadku takiego rozwiązania granicą między dolna krawędzią nowych zębów a linią dziąsła staje się praktycznie niewidoczna.

Korzyści wynikające z stosowania implantów

nie wymaga szlifowania zdrowych zęwnętrznych

stała odbudowa protetyczna w odcinkach bocznych alternatywna dla tradycyjnych protez mocowanych przy pomocy niewygodnych i nieestetycznych klamer

przywraca prawidłową funkcję żucia

nie obciąża błony śluzowej

poczucie komfortu posiadania własnych zębów

pomaga zachować prawidłowe rysy twarzy

Polityka Prywatności
Polityka prywatności dostępna jest na tej stronie: Polityka prywatności